Våra marknader

På Stig Wahlström Elektronik har vi bred specialistkunskap inom många olika marknadssegment. Oavsett om du arbetar inom industrin, flyg och försvar, medtech, transport, HVAC, optoelektronik eller energi, kan våra erfarna medarbetare hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för just er. Hos oss får du nya tekniska lösningar och en kvalitetssäkrad resa, från världsledande leverantörer.

Transport / Rail

Bland våra kunder finns en bred variation av företag inom den nordiska transportsektorn. Däribland tillverkare av tåg och delsystem, konsulter, systemintegratörer, trafik- och driftföretag samt bolag som arbetar med renovering, ombyggnad underhåll och service. Efter våra många år i branschen kan vi hjälpa dig med den optimala lösningen för just er.

Flyg / Rymd / Försvar

Våra produkter har användningsområden för både land, vatten och luftburet. Extrema förhållanden gör att kraven på funktion såväl som kvalitet är väldigt höga, något som vi kan tillmötesgå tack vare vår specialistkunskap och komponenter från marknadsledande tillverkare.

Energi

Nästan allt i vårt samhälle är idag beroende av energi. Vi på Stig Wahlström Elektronik kan energimarknaden, hur den fungerar och vilka krav som gäller. Med starkt engagemang från våra kompetenta medarbetare, kan du räkna med att få en kostnadseffektiv och kvalitativ lösning som passar just er.

HVAC

Våra lösningar inom HVAC (heating, ventilation and air conditioning) är utvecklade för att ge optimal termisk komfort. Tack vare vårt sortiment med hög kvalitet och prestanda kan vi hjälpa dig att utveckla komponenter för hälsosamma luftförhållanden inomhus i bostadsstrukturer, industribyggnader och sjukhus samt till fordonsmiljö eller fartyg i marina miljöer.

Industri

Med högt ställda krav på säkerhet, precision och kvalitet levererar vi lösningar och komponenter till ett flertal industriella tillämpningar runt om i Norden. Vi har den tekniska spetskompetens som krävs för att kunna möta dina unika behov.

Instrument

De gällande direktiven för hur test- och mätinstrument ska vara konstruerade och producerade ställer höga krav på komponenterna. Tack vare vår breda erfarenhet och expertkunskap kan vi hjälpa dig med en lösning med hög tillförlitlighet och precision, från marknadens ledande leverantörer.

Medtech

Hög tillförlitlighet är avgörande vid val av komponenter till medicinteknisk industri. Vi kan erbjuda ett brett sortiment av anslutningsdon såväl som termoelektriska produkter, både kylaggregat och peltiermoduler, som möter medicintekniska industrins hårda krav.

Optoelektronik

Vi kan erbjuda ett brett och kvalitativt sortiment inom optoelektronik. Vårt utbud av LED-baserade, optoelektriska komponenter fokuserar på de aktiva komponenterna när det kommer till synligt ljus, såsom LED-indikering, lamphållare, sensorindikatorer och reflektorer.

Säkerhetsprodukter

När det kommer till säkerhetsprodukter vet vi hur viktigt det är med högsta möjliga kvalitet i alla led. Med vår långa erfarenhet och nischade expertis kan du räkna med en trygg, teknisk lösning som håller för marknadens högt ställda krav och regelverk.

Telekom / IT

Vi arbetar med världsledande tillverkare av keramiska komponenter, LTCC för RF, bluetooth, WLAN, UMTS, baluner och filter, kopplare, VCO, frekvensdelare samt EMI/RFI-skärmade kontakter och kablar. Med vår specialistkunskap kan vi hjälpa dig hitta rätt lösning för just era behov, oavsett om det handlar om anpassade lösningar eller standardkomponenter.

Vi hjälper dig
– från idé till färdig tillämpning

På Stig Wahlström Elektronik är vi måna om att delta på nära håll i hela ditt utvecklingsprojekt – från idéstadie till färdig tillämpning. Vårt stora nätverk av världsledande tillverkare och leverantörer gör att vi kan hantera både mindre beställningar på kort tid och mer omfattande produktioner.

Vill du veta mer? Kontakta oss här!