Vi utvecklar och tillverkar elektromekaniska delsystem

Här hittar du allt från specialkablage till kompletta delsystem  – vi hjälper dig att koppla ihop de komponenter du behöver för att utveckla din idé till en färdig konstruktion.

Vad vill du koppla ihop?

Från specialkablage till kompletta delsystem – vi hjälper dig att koppla ihop de komponenter du behöver för att utveckla din idé till en färdig konstruktion. Se nedan för att läsa mer om de vanligaste komponenterna vi jobbar med.

Valet av kontaktdon innefattar en rad ställningstaganden: Både elektriskt, mekaniskt, applikationsmässigt och tillgänglighetsmässigt men även kontaktelement, låsning och material är av stor vikt. Genom vår erfarenhet och produktkunskap bistår vi dig att hitta en bra kontaktdonslösning.

Kablage är ofta en kostsam och kvalitetskänslig del i ett system. Vi hjälper dig att göra rätt val av ingående komponenter samt att hitta bra konstruktions- och produktionslösningar.

Vi hjälper Er med PCB-design och PCB-layout, komponentval, materialval, underlag etc, för att utveckla er idé.
Vi är behjälpliga med mjukvaruutveckling och design av inbyggda system för funktioner och delsystem inom flera olika branscher.
Genom vår kompetens och erfarenhet bistår vi dig med att välja de tryckknappar som behövs för er tillämpning.
Genom vår kompetens och erfarenhet bistår vi dig med att välja de tryckknappar som behövs för er tillämpning.

Vad vill du koppla ihop?

Från specialkablage till kompletta delsystem – vi hjälper dig att koppla ihop de komponenter du behöver för att utveckla din idé till en färdig konstruktion. Se nedan för att läsa mer om de vanligaste komponenterna vi jobbar med.

Valet av kontaktdon innefattar en rad ställningstaganden: Både elektriskt, mekaniskt, applikationsmässigt och tillgänglighetsmässigt men även kontaktelement, låsning och material är av stor vikt. Genom vår erfarenhet och produktkunskap bistår vi dig att hitta en bra kontaktdonslösning.

Kablage är ofta en kostsam och kvalitetskänslig del i ett system. Vi hjälper dig att göra rätt val av ingående komponenter samt att hitta bra konstruktions- och produktionslösningar.

Vi hjälper Er med PCB-design och PCB-layout, komponentval, materialval, underlag etc, för att utveckla er idé.

Vi är behjälpliga med mjukvaruutveckling och design av inbyggda system för funktioner och delsystem inom flera olika branscher.

Genom vår kompetens och erfarenhet bistår vi dig med att välja de tryckknappar som behövs för er tillämpning.

Genom vår kompetens och erfarenhet bistår vi dig med att välja de tryckknappar som behövs för er tillämpning.

Vi hjälper dig med hela utvecklingskedjan

Vi är måna om att delta i hela ditt utvecklingsprojekt – från idéstadiet till den färdiga tillämpningen. Utifrån funktionsskisser, grovspecifikationer och tekniska underlag hjälper vi dig att ta fram ett första lösningsförslag. Med hänsyn till möjliga risker och myndighetskrav gör vi sedan en förstudie, varpå vi tar fram ett kostnadseffektivt budgetförslag.

Vårt stora nätverk av världsledande tillverkare och leverantörer gör att vi kan hantera både mindre beställningar på kort tid och mer omfattande produktioner. Vi har full kontroll över utvecklingsprocessens alla delar, alltid med kvalitet och budget i åtanke, och vi kompromissar aldrig med prototyper eller gedigna sluttester. Allt för att försäkra oss om att lösningen landar rätt i den praktiska användningen.

Vill du veta mer om oss? Tveka inte att höra av dig!