PWM-fläktar från Delta

Deltas unika interna avancerade PWM-styrningar ger en mängd fördelar. Genom pulsbreddsmodulering (PWM) kan man styra fläktens varvtal optimalt. Förutom flexibel hastighetsreglering för t ex optimering av ljudnivåer, kan fläktmotorns livslängd förlängas. En annan fördel är att strömspikar kan förhindras.

  • Flexibel hastighetsreglering
  • Förhindrar strömspikar
  • Förlänger motorns livslängd
  • Finns både för axial- och radialfläktar

Delta har ett komplett sortiment av PWM-fläktar med dimensioner från 36x36x28mm upp till 280x280x80mm, och finns både för axial- och radialfläktar. PWM-fläktarna har då en extra fläktkabel för PWM-ingången och ett brett PWM-frekvensområde: 30Hz-30kHz.