Säljrollen under pandemin – vad har förändrats?

Från en vardag med flera kundbesök per vecka, till ett och ett halvt år bakom en skärm. Sedan våren 2020 har arbetssättet för många säljare förändrats drastiskt. Hur har det egentligen varit att ha en säljroll under den här tiden? Och hur kommer framtiden se ut?

Hos oss på Stig Wahlström Elektronik har våra säljare tidigare år haft en vardag som ofta inneburit flera kundbesök per vecka, med resor runt om i hela landet. Att besöka våra leverantörers fabriker på olika platser i världen hörde också till vardagen. Men när pandemin kom under början av förra året blev vi alla, men främst våra säljare, tvungna att förändra sitt sätt att arbeta. En tid som krävt snabba omställningar, men som resulterat i en stark digital utveckling.

– Det är klart att det känts tråkigt att inte kunna träffa våra kunder på samma sätt som förut. Även om relationen till våra befintliga kunder egentligen inte påverkats av att bara ses digitalt, så kan jag sakna att kunna prata mer ingående om hur de har det över en gemensam fika. Men kommunikationen och samarbetet har trots allt fungerat väldigt bra, berättar Lenne Valkonen, Säljare på Stig Wahlström Elektronik och fortsätter:

– En större utmaning under den här tiden har däremot varit att inleda nya kundsamarbeten. Det optimala när det handlar om en ny relation är vanligtvis att börja med att träffas, så att den nya kunden får se och känna på våra produkter direkt. Vid ett sådant möte kan vi även gå runt och kika i deras produktion och på så sätt få en djupare förståelse för hur de arbetar. Det blir en annan sak att inleda relationen via Teams, då får man hitta andra sätt att bygga upp ett förtroende och få kunden att känna sig trygg.

Tomas Kahlström, Försäljningsingenjör på Stig Wahlström Elektronik håller med:

– Störst skillnad har det varit när det kommer till nykundsförsäljning. Vid ett fysiskt möte pratar man ofta mer djupgående och detaljerat, och med mer information om kundens arbetssätt och utmaningar, går det också lättare att hitta optimalt anpassade lösningar för just den kunden. Men sen har den här senaste tiden ändå visat hur otroligt mycket som går att klara av digitalt, det har varit en spännande utveckling på många sätt.

En utmaning med videomöten som Tomas beskriver är att man lätt missar nyanser i varandras kroppsspråk, blickar och tonfall. Det kan vara teknik som krånglar eller att många väljer att stänga av kameran, något som gör mötet mer anonymt.

– Videomöten ökar risken för att man missar någons reaktion. Nu har jag nyligen hållit årliga förhandlingar med partners i Kina via Teams, något jag vanligtvis reser dit för att göra. Även om de digitala förhandlingarna gått bra, så är det såklart skillnad. Det är lättare med kommunikationen när man sitter bredvid varandra. Vid fysiska besök är det också lättare att lära känna fler personer inom bolaget, man ”springer på” varandra och breddar kontaktnätet på ett naturligt sätt.

Stora möjligheter med de digitala plattformarna

Något som både Lenne och Tomas poängterar är hur snabbt fram den digitala utvecklingen gått under denna period; att så många bolag lärt sig använda digitala kommunikationsplattformar väldigt bra på relativt kort tid. En erfarenhet som givetvis också skapat möjligheter, både när det kommer till tidseffektivisering och att jobba mer klimatsmart. Även om det finns stora möjligheter att kommunicera på ett hållbart sätt via digitala plattformar, ser både Lenne och Tomas fram emot att snart kunna börja besöka kunder igen.

– Jag tror att vi alla har lärt oss väldigt mycket under den här tiden som vi kommer ha nytta av framåt, även efter pandemin. Att det ska bli exakt som förut, det tror jag inte. Något som däremot är viktigt för oss på Stig Wahlström Elektronik är att vara med redan i utvecklingsstadiet hos kunden, det är då vi kan hjälpa till med en så bra lösning som möjligt. Men då måste man också komma in i ett tidigt skede, vilket idag är en utmaning just när det kommer till nya kundsamarbeten, säger Lenne.

Han berättar vidare att det konstanta framtidstänket hos Stig Wahlström Elektronik är något som kunderna uppskattar.

– Istället för att fokusera på vad kunden ska göra idag, frågar vi alltid vad de ska göra imorgon. Vi tänker hela tiden framåt och på vad nästa steg är, vilket blir en trygghet för kunden.

Något som Tomas ser fram emot är den mer naturliga interaktiviteten för att hjälpa till att lösa kunders problem och utmaningar.

– Även om tekniken idag är fantastisk så saknas den mer nyanserade kommunikationen för att se hur ett företag verkligen mår och hur produktionen ser ut.

En spännande höst när fler öppnar upp

Just nu genomgår Stig Wahlström Elektronik en snabb uppväxling, bland annat på grund av vårens sammanslagning med systerbolaget SATCO som inneburit att vi breddat erbjudandet till fler marknader. Den starka uppväxlingen inom bolaget har gjort att det funnits mycket att göra under hela 2020 och 2021.

– Det känns oerhört kul att vi klarat av den här tiden så pass bra, att vi når nya försäljningsrekord och att vi verkligen kan se fram emot den kommande tiden. Jag upplever också att kunder börjar tycka att det känns okej att träffas igen nu när många är vaccinerade, så vi hoppas att vi aktsamt kan börja besöka några kunder och fabriker redan i höst, säger Lenne.

– När jag har pratat med kunder nu efter sommaren har jag märkt att många börjar öppna upp för att träffas igen, även om det blir med färre mötesdeltagare än tidigare, avslutar Tomas.

Tomas Kahlström, Försäljningsingenjör och Lenne Valkonen, Säljare på Stig Wahlström Elektronik.