Vi breddar vårt kunderbjudande – och utvecklar webbsidan

Sedan Satco uppgick i Stig Wahlström Elektronik den 1 februari i år har arbetet pågått med att stärka vårt gemensamma kunderbjudande. Som ett led i arbetet har vi utvecklat och förbättrat vår webbsida. Nu kan du som besökare bland annat läsa om vilka marknader vi verkar på, vilka våra leverantörer är och även om vårt utökade produktsortiment.

Sammanslagningen mellan Satco och Stig Wahlström Elektronik medför att kunderna nu kan vända sig till en och samma aktör för unikt anpassade elektroniklösningar.

– Vi har nu ett oerhört starkt team hos oss på Stig Wahlström Elektronik. Våra medarbetare har både lång och bred kompetens och kan stötta våra kunder med specialistkunskap under hela processen, säger Gunnar Arvidsson, VD på Stig Wahlström Elektronik.

Marknaderna flyg, rymd och försvar är exempel på områden som tillkommit under våren och som nu presenteras på den uppdaterade webbsidan. Produkterna som vi erbjuder genom nära samarbete med världsledande tillverkare har användningsområden för både land, vatten och luftburet.

– Våra kunder har höga krav på funktion såväl som kvalitet, särskilt när det kommer till applikationsområden med extrema förhållanden. Det är krav som vi kan tillmötesgå tack vare den starka kapacitet och kunskap vi har hos oss på Stig Wahlström Elektronik, avslutar Gunnar Arvidsson.

Klicka här för att komma till startsidan.