Holin-Tech M12 med kraft i fokus

Produktsortimentet M12 kraft är optimalt för hög ström- och spänningsöverföring för trånga applikationer med begränsat utrymme. En kraftfull anslutning till minsta möjliga storlek. Upp till 12A, 800V.

Fördelar:

  • Perfekta valet för varma, våta, smutsiga och/eller rörliga applikationer
  • Bra prestanda, materialval i högsta klass samt flertalet internationella godkännanden
  • Fem kodningar, vilket uppfyller i stort sett alla tänkbara applikationer.
  • Kundanpassningar även på mindre antal.