Stig Wahlström Elektronik AB erbjuder nu produkter för att skapa EMC

Den 1 februari uppgick Jolex AB i Stig Wahlström Elektronik AB. Som ett led i detta kan vi med stolthet erbjuda produkter för EMC-lösningar till våra kunder.

Jolex AB har många års erfarenhet inom EMC-området och termiska material och representerar ett antal väl utvalda leverantörer, inom norden och de baltiska länderna. Kunderna finns i en mängd olika branscher, exempelvis data- och telekommunikation, militär, läkemedel, elektronik och telematik med mera. 

EMC, electromagnetic compatibility, är en förkortning som betyder elektromagnetisk förenlighet på svenska: förenlighet mellan olika utrustningar i ett system. Alla ingående utrustningar i ett system ska kunna arbeta tillsammans i harmoni, utan att menligt påverka varandra.

Om vi har uppnått elektromagnetisk förenlighet, EMC, blir definitionen:

EMC är en apparats, utrustnings eller systems egenskap att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska miljö utan att oacceptabelt påverka någonting i denna miljö.
(Ref: IEC Publication 60050, Chapter 161, International Electrotechnical Vocabulary)

Exempel på produkter för att skapa EMC är skärmningslister, mikrovågsabsorbenter, skärmningskåpor, mymetall, kabelskärmning, skärmad krympslang, skärmade fönster/glas, genomföringskondensatorer, olika kraftfilter, utrustningsfilter, data- och telekomfilter, luftfilter, skärmade rum, skärmade dörrar, ferriter, åsk- och överspänningsskydd, jordflätor, precisionsdetaljer, termiska packningar etc.

Eftersom vi erbjuder skärmningslister blir det naturligt att vi även erbjuder icke ledande packningar.

Välkommen att kontakta oss!

www.swelektronik.se och www.jolex.se