Certifiering ISO 9001 och ISO 14001

Vi på Stig Wahlström Elektronik strävar efter att alltid erbjuda våra kunder marknadens bästa lösningar. Som ett led i detta arbetar vi aktivt med kvalitetssäkrade processer och bedriver ett aktivt miljöarbete. Nu har vi genomgått en ny certifiering av ISO 9001 samt ISO 14001 och fått godkänt.

ISO 9001 är den internationella standaren för kvalitetssäkring av verksamheter. Standarden är ett ledningssystem som innehåller krav på vilka rutiner som ska finnas för att säkra kvaliteten.

ISO 14001 är den internationella standaren för miljöarbete i verksamheter. Denna standard är ett ledningssystem som innehåller åtaganden som företaget ska uppfylla för ett aktivt miljöarbete.

Ladda ner certifikaten här: