Vi välkomnar Anna Udén till oss!

Den 24 januari började Anna Udén som ekonomiansvarig hos oss på Stig Wahlström Elektronik. Med lång arbetslivserfarenhet från liknande roller har hon en gedigen kompetens inom ekonomiområdet. ”Jag har hamnat med ett gott gäng där jag kommer att trivas väldigt bra!”, berättar Anna.

Det var för drygt 20 år sedan som Anna bestämde sig för att hon ville jobba med ekonomi. Hon började då att arbeta som konsult dagtid medan hon kvällstid läste ekonomi på IHM Business School. Sedan dess har Anna arbetat många år som ekonom på ett större teknikbolag, men även som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå och nu närmast som ekonomiansvarig på ett annat bolag inom Addtech.

– Jag är både glad och tacksam över att nu få fortsätta mitt yrkesliv som ekonomiansvarig inom Addtechkoncernen och på Stig Wahlström Elektronik. Att arbeta som ekonomiansvarig passar mig som handen i handsken, jag trivs med att sköta hela ekonomiflödet på egen hand och samtidigt vara lite allt i allo med andra uppgifter.

Anna arbetade sin första dag hos oss den 24 januari i år och har fått ett positivt första intryck av bolaget:

– Känslan är att jag har hamnat med ett gott gäng, där jag kommer att trivas väldigt bra! Nu ser jag fram emot att lära känna mina nya kollegor bättre, förhoppningsvis rätt mycket IRL. Jag ser även fram emot att komma in i alla rutiner i ett för mig nytt bolag där jag även får lära mig ett nytt affärssystem, Monitor.

Varmt välkommen till oss Anna!