Den gemensamma resan framåt för Stig Wahlström Elektronik och SATCO

I början av februari i år stod det klart att SATCO Komponent AB uppgår i Stig Wahlström Elektronik. Nu under våren pågår därmed ett arbete med att stärka och utveckla det gemensamma erbjudandet, där bolagens samlade kunskap blir en styrka som förväntas få stora fördelar för kunderna.

Både SATCO och Stig Wahlström Elektronik har lång erfarenhet i branschen och är idag ledande aktörer inom sin nisch. SATCO har en historik som sträcker sig 100 år tillbaka, Stig Wahlström Elektronik från år 1951. Under deras många år på marknaden har de båda samlat på sig stark kompetens, alltid med ambitionen att kunna erbjuda industrin de allra bästa tekniska lösningarna.

Breddar kunderbjudandet

Sammanslagningen av de två bolagen har inneburit att kunderbjudandet breddats till att inkludera fler marknader, samt att kunderna nu kan vända sig till en och samma aktör för unikt anpassade elektroniklösningar.

– Med våra gemensamma erfarenheter och starka kompetens inom elektroniklösningar kan vi stötta våra kunder med specialistkunskap under hela processen, från idéstadiet till färdig lösning, säger Gunnar Arvidsson, VD på Stig Wahlström Elektronik och fortsätter:

– Just nu pågår ett arbete där vi utvecklar, förtydligar och stärker vårt kunderbjudande. Det innebär bland annat en vidareutveckling av hemsidan där våra kunder kommer hitta mer information om vårt breddade produktsortiment och våra marknader. Det är ett arbete som förväntas bli klart nu under våren.

I och med sammanslagningen går bolaget nu framåt med ett vidgat perspektiv och starkare kapacitet än någonsin tidigare.

Vill du veta mer? Kontakta oss här!