Pressmeddelande: SATCO Komponent AB har uppgått i Stig Wahlström Elektronik AB

Stig Wahlström Elektronik SATCO

Den 1 februari 2021 har SATCO Komponent AB uppgått i Stig Wahlström Elektronik AB. Båda bolagen är en del av Addtech-koncernen och ledande aktörer inom sin nisch. Sammanslagningen av bolagen innebär att kunderbjudandet breddas till att inkludera fler marknader, samt att kunderna hädanefter kan vända sig till en och samma aktör för unikt anpassade elektroniklösningar.

Stig Wahlström Elektronik erbjuder högkvalitativa produkter inom klimatisering och förbindningsteknik från världsledande komponentleverantörer, ett sortiment bestående av kundanpassade produkter såväl som modifierad standard.

Både SATCO och Stig Wahlström Elektronik har lång erfarenhet i branschen. SATCO har en historik som sträcker sig hela vägen från år 1921, Stig Wahlström Elektronik från år 1951. Under deras många år på marknaden har de båda samlat på sig stark kompetens, alltid med ambitionen att kunna erbjuda industrin de allra bästa tekniska lösningarna.

– Det senaste decenniet har vi gått från att vara en vanlig distributör, till att ha specialistkunskap. Vi har blivit ett kunskapsföretag där vi är experter inom våra nischer och nu fortsätter vi vår utveckling tillsammans med SATCO, berättar Gunnar Arvidsson, som varit VD för Stig Wahlström Elektronik AB sedan år 2010.

Under de kommande åren kommer Stig Wahlström Elektronik, tillsammans med de nya medarbetarna från SATCO, fortsatt fokusera på att jobba nära kunderna, alltid med fokus på kvalitet, engagemang och goda relationer.

– Vi från SATCO är glada över att få göra den här resan tillsammans med Stig Wahlström Elektronik. Vi delar sedan tidigare flera kunder och hädanefter behöver de endast vända sig till en och samma aktör. Bolagen kompletterar varandra väl när det kommer till såväl värderingar som kompetens och produkter. I och med att vi nu går samman breddar vi våra perspektiv och vår förmåga att kunna erbjuda unikt anpassade lösningar blir också starkare än någonsin tidigare, säger Christer Sörving, VD SATCO Komponent AB.

– Det här året kommer vi att inta helt nya marknader, där SATCO länge varit en stark aktör, såsom flyg-, rymd- och försvarsindustrin. Med användningsområden i extrema omgivningsförhållanden blir kraven oerhört höga gällande funktion och kvalitet, vilket är något vi kan tillmötesgå tack vare vår specialistkunskap och våra marknadsledande tillverkare. Det blir en spännande tid framöver, som vi är redo för och som vi ser fram emot, säger Gunnar Arvidsson.

Stockholm, den 9 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Arvidsson, VD Stig Wahlström Elektronik, gunnar.arvidsson@wahlstrom.se