Stig Wahlström Elektronik 10 år!

Det är nu tio år sedan Stig Wahlström Elektronik bildades. Med en allt starkare spetskompetens har bolaget under det senaste decenniet blivit en ledande aktör inom elektroniklösningar. Alltid med fokus på kvalitet, engagemang och goda relationer.

Bolagets historia går dock betydligt längre tillbaka. Året var 1951 när stockholmaren Stig Wahlström grundade företaget, som år 2010 kom att bli de tre separata bolagen Stig Wahlström Elektronik, -Hydraulik samt -Automatik. Efter 61 år var det ett självklart steg att dela upp bolaget för att var och ett skulle kunna utvecklas fullt ut inom respektive nisch. Men grundarens Stigs ambition om att kunna erbjuda svensk industri de allra bästa tekniska lösningarna, genomsyrar Stig Wahlström Elektronik än idag.

– Under de senaste tio åren har vi utvecklats från att vara en vanlig distributör, till att ha specialistkunskap. Vi har blivit ett kunskapsföretag där vi är experter inom våra nischer. I takt med att vi växt har våra ledord alltid varit med; spetskompetens, goda relationer och engagemang. Det här är något som genomsyrar varje steg vi tar, och som gör att vi är en trygg partner för våra kunder, berättar Gunnar Arvidsson, som varit VD för Stig Wahlström Elektronik sedan starten år 2010.

Idag erbjuder Stig Wahlström Elektronik högkvalitativa produkter inom klimatisering och förbindningsteknik från världsledande komponentleverantörer, ett sortiment bestående av kundanpassade produkter såväl som modifierad standard.

– Under de kommande åren kommer vi fortsatt fokusera på att jobba nära våra kunder. Men förutom att kontinuerligt utvecklas på elektroniksidan, kommer vi även att inta helt nya marknader, såsom flyg-, rymd- och försvarsindustrin. Med användningsområden i extrema omgivningsförhållanden blir kraven oerhört höga gällande funktion och kvalitet, vilket är något vi kan tillmötesgå tack vare vår specialistkunskap och våra marknadsledande tillverkare. Det blir en spännande resa framöver, som vi är redo för och som vi ser fram emot, säger Gunnar Arvidsson.