Vårt arbete med FN:s globala mål!

För oss är det självklart att ta ansvar för en hållbar utveckling, gällande människor, samhälle och miljö. Då vi ständigt strävar efter att förbättra oss inom dessa frågor, kan vi också bli ett bättre val för dig och din verksamhet.

FN:s Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit, och finns till för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen – innan år 2030. Därför är det en självklarhet för oss på Stig Wahlström Elektronik att aktivt arbeta med flera av de Globala målen för hållbar utveckling, så att det här kan bli verklighet i alla länder, för alla människor.

God hälsa och välbefinnande
– säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Hållbar energi för alla
– säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
– bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Hållbara städer och samhällen
– göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Hållbar konsumtion och produktion
– säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Exempelvis har vi, tillsammans med en av våra samarbetspartners, tagit fram anpassade kontaktdon för elkraftöverföring mellan batteri och ECU. Det leder till att vi kan behålla samma prestanda som bensindrivna motorer – men med minskad bullernivå och helt utan skadliga avgaser och bränsleförbrukning.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för din verksamhet gällande FN:s Globala mål? Kontakta oss här, så hjälper vi dig!